Funguje podání vkladových listin na katastr s elektronickým podpisem?

Vytvořeno: 18. 5. 2022

Mám rád počítače jako pracovní nástroj. Šetří mi čas a brutálně zvyšují efektivitu práce. Všude opakuji: „Snažím se nikam nechodit a vše řeším od počítače na dálku.“ Před každou „vycházkou“ si to tedy dobře rozmyslím, a naplánuji si ideálně více věcí najednou. Tentokrát však nastal čas i na mé první podání listin do katastru nemovitostí čistě elektronickou formou. „Prima, ušetřím za poštovné a ještě uspořím čas.“ řekl jsem si.

Mám jeden byt, který jsem nabyl i s předkupním právem města, které si ho tam dalo při privatizaci bytů, aby tehdy nabývající vlastníci získaný byt za pár drobných (desítky tisíc korun) obratem na trhu neprodali za násobky. Toto předkupní právo už ale pominulo, a tak je ten správný čas jej vymáznout z listu vlastnictví a nemovitost tak udělat čistou, např. pro zajištění bankovního úvěru.

Výmaz předkupního práva v tomto případě může proběhnout jednostranně podepsanou listinou („Prohlášení vlastníka o zániku předkupního práva uplynutím času“), kterou mi připravila advokátka. Vypadá to tedy na ideální situaci, jak to ozkoušet.

Elektronický podpis od certifikační autority České Pošty PostSignum pro podepisování dokumentů mám již roky, ale při běžných nákupech nemovitostí je vzácnost, když ho má i protistrana (běžný člověk). Navíc banky ani takové listiny často neakceptují, takže musíme stejně vše papírem, i kdyby účastníci smluv podpisy měli.

Elektronický podpis standardně používám při komunikaci s úřady, pro ověření totožnosti na dražebních portálech či podepisování pojistných smluv s mým makléřem na pojistky. Nyní jsem se pokusil ověřit na příslušném katastru, jestli mi vlastně takovou vkladovou listinu, zmíněné Prohlášení, akceptují jako validní vkladový dokument s mým elektronickým podpisem.

Na teplickém katastru to nevěděli, tak mě přesměrovali na ústecký katastr („centrála“ pro Ústecký kraj), kde prý u fyzických osob udělají takových vkladů maximálně pět do roka. Sami mi nebyli schopni sdělit, zdali listina podepsaná elektronicky projde, i s ohledem na různé typy podpisů (certifikátů) atd.

Domluvili jsme se, že jim datovkou pošlu listinu s návrhem na vklad, a oni ho zkontrolují. Podle toho, jestli ta listina bude validní, tak mi sdělí výsledek (nestandardní postup). Když to neprojde, poplatek nezaplatím, a vklad propadne.

Překvapení se nekonalo. Bohužel vklad neprojde ani s elektronickým podpisem, který prý nezaručuje autenticitu dokumentu. Mám tedy smůlu a budu muset využít běžnějších způsobů podání.

Je totiž potřeba dokument ještě ověřit časovým razítkem, což je rovněž placený produkt. Nejlevnější varianta razítek stojí 847 Kč s DPH za 350 razítek. Vzhledem k tomu, jak často bych jej potřeboval, tak se mi vůbec nevyplatí tento produkt kupovat.

Elektronické podání lze tedy nakonec udělat přes autorizovanou konverzi na CzechPointu nebo přes advokáta, ale to už je jednodušší prostě papíry dát do obálky a poslat poštou na příslušné katastrální pracoviště.


Tomáš Kučera
sledujte můj Twitter, Facebook či Instagram